قیمت آنلاین

خرید یک مشت دانه گندم و جو

خرید یک مشت دانه گندم و جو برای آزمایش آنالیز و درصد ترکیبات سازنده آن کافی می باشد اما ارسال نمونه این شکلی از بندر خیلی سخت می باشد.

خرید یک مشت دانه گندم و جو

دانه های غلات مختلف برای مورد مصرف قرار گرفتن در بخش های مختلف صنایع غذایی باید قبلا مورد آزمایش قرار گرفته شوند و آنالیز درصد پروتئین، رطوبت، گلوتن و … آن مورد ارزیابی قرار بگیرند.

معمولا آزمایشگاه های مختلف برای به دست آوردن این درصد خلوص ها نیاز به 1 تا 3 کیلوگرم از هر نمونه دارند و این امر بسیاری از مصرف کنندگان را به فکر تامین چند کیلویی از نمونه می نماید تا بتوانند از کیفیت محصول مورد نظر اطمینان حاصل نمایند اما با توجه به اینکه بار های گندم و جو و ذرت های وارداتی از بنادر مختلف در تناژ های بالایی به ایران می رسند، دسترسی مستقیم به انها محدود بوده و حداقل میزانی که می توان به عنوان نمونه برای مصرف کنندگان ارسال نمود، بار یک ده چرخ و یا همان 15 تن می باشد.