قیمت آنلاین

خرید گندم آلمانی بندر امام

آیا خرید و تهیه گندم های آلمانی وارداتی که مبدا آن ها بندر هایی همچون انزلی، اما و غیره می باشد، سبب می شود تا خوراک خوبی برای دام تامین گردد یا خیر؟

خرید گندم آلمانی بندر امام

خوراک های متنوعی برای دام وجود داد که یکی از آنها علوفه ای و کنسانتره ای می باشد. در واقع گیاهان خوش خوراکی مانند گندم و سبوسش، می توانند به عنون غذای خوبی برای دام در نظر گرفته شوند.

پروتئین موجود در سبوس و کنسانتره گندم زیاد بوده و به همین منظور، در دامداری ها از این گیاه برای تامین نیاز های بدنی دام استفاده کرده و شیر و گوشت خوبی از این دام حاصل می شود.

ایران علاوه بر اینکه خود در زمینه کاشت و برداشت گندم بسیار فعال می باشد، اما گاهی نیاز است برای تامین غذای دام خود، گندم های آلمانی را خریداری کرده و در بندر هایی از قبیل انزلی و امام در اختیار افراد قرار دهد که به دنبال گندم و یا سبوس آن برای تامین نیاز دام خود هستند.