قیمت آنلاین

گلوتن مایع ذرت بارگیری فوری کرج

گلوتن مایع ذرت بارگیری فوری کرج

این محصول حاصل ذرت است که مقدار زیاد مواد محلول ذرت و محصولات ناشی از تخمیر لاکتیکی و نیز نامحلول نظیر سلول های باکتری می باشد، گلوتن مایع ذرت بارگیری فوری کرج انجام می شود.

گلوتن مایع ذرت

مزایای استفاده از گلوتن ذرت این است تعداد تخمگذاری در مرغ ها و بوقلمون ها را افزایش می دهد.
سرعت رشد جوجه های گوشتی را افزایش می دهد.
وزن سنگدان ها را کاهش می دهد به علت قابلیت هضم پذیری بالا.
پوسته تخم مرغ ها را محکم می کند، به مرغدار کمک می کند که پروتئین های گران قیمت را حذف کند.

گلوتن مایع بارگیری کرج

پروتئین مورد نیاز دام را تامین می کند، به صورت بسیار زیاد جذب بدن دام می شود و شیردهی را افزایش می دهد.
و هزینه های خوراک دام را کاهش می دهد و از اسهال دام جلو گیری می کند.
مقداری که برای استفاده در بوقلمون های تخم گذار پیشنهاد می شود ۱۵ درصد است.
همچنین در جوجه های گوشتی ۱۰ درصد در بره های پرواری ۱۵
درصد و در جیره غذای ماهی ها ۱۲ درصد است.
این محصول با ارزش به عنوان یک منبع ازت در تولید فرآورده هایی مانند اسیدآمینه و اسید آلی استفاده می شود.
گلوتن مایع ذرت بارگیری فوری کرج سه تا هفت روزه صورت می گیرد.