قیمت آنلاین

صادرات کنسانتره دامی به کشور های همسایه ایران

صادرات کنسانتره دامی به کشور های همسایه ایران

صادرات کنسانتره دامی به کشور های همسایه ایران امروزه بیشتر از قبل است، زیررا دامداران برای تامین پروتئین و مواد مورد نیاز بدن حیوان می کوشند،تا برداشت خود را از دام به حداکثر برسانند که این سبب شده فروش کنسانتره دامی رشد خوبی داشته باشد.

صادرات کنسانتره دامی

با توجه به موادی که در ساخت کنسانتره دامی به کار می رود قیمت آن ها نیز مختلف هستند.
دام های که در روز شیر تولید شده آن ها به هشت یا بالاتر برسد باید از کنسانتره استفاده نمود.

باید این کنسانتره در روز سه تا چهار وعده به دام داده شود و به هیچ گونه نباید این وعده غذای دام را کم کرد

مخصوصا به گاو های که شیر دهی آن ها به هشت،ده کیلو می رسد.
 کنسانتره دامی بستگی انواعپرورش دام و نوع دام دارد که دام گوشتی است یا شیرده.

کنسانتره دامی


امروزه به دلیل تغییر یافتن ژن دام ها احتیاج های آن ها نیز متفاوت است،

که چند وعده غذای داشته باشد یا ترکیب آن چگونه باشد،کنسانتره می تواند تمامی نیاز دام را برطرف کند.
قیمت کم بر این باور نیست که جنس مرغوب و به صرفه است،

هرگونه تقلب کسر از موادی که در ساخت کنسانتره دامی به کار می رود می تواند بر روی قیمت تاثیر بگذارد.
کنسانتره برای دامداری های بزرگ بسیار به صرفه تر است چرا که تمامی نیاز و سلامتی دام ها را بر طرف می کند.
صادرات کنسانتره دامی به کشور های همسایه ایران به صورت تناژی و نقدی صورت می گیرد،

که بازرگانی اریس این کار را به خوبی برای مشتریان عزیز انجام می دهد.