قیمت آنلاین

کارخانه خوراک طیور تخمگذار

کارخانه های مختلف تولید کننده خوراک طیور تخمگذار و گوشتی در حهت فروش بیشتر انواع فرآورده های خود با ما وارد همکاری شده اند.

کارخانه خوراک طیور تخمگذار

با توجه به نیرو هایی که ما در سطح کشور داریم ، توانسته ایم بخش بزرگی از بازار را در دست بگیریم و برای مشتریان خارجی به عنوان مرجع تامین کننده فرآورده های دامی شناخته شده ایم.

هم اینک با اکثر کارخانه های مطرح تامین کننده این فرآورده ها وارد همکاری شده ایم و با نهایت تنوع ، انواع این فرآورده ها را برای مشتریانمان تامین می نماییم.

قیمت های ما متناسب با قیمت های کارخانه در اختیار مشتریان قرار می گیرد.