قیمت آنلاین

کارخانه کنجاله سویا داخلی شمال ایران

کارخانه کنجاله سویا داخلی شمال ایران

کارخانه کنجاله سویا داخلی شمال ایران همان طور که قبلا گفته شد دانه هایی نظیرانگور،زیتون،کرچک،سویا را گرفته و بعد از روغن برداری از دانه های روغنی آن ها را به صورت کنجاله به بازار عرضه می کند که قدیم کنجاره.کنجیده نیز نامیده می شد کنجاله ها از نظر پرتئین ومواد معدنی سرشار هستند که برای دام و طیور مناسب است.

کنجاله سویا داخلی شمال

. اگربه مدت ده روز واردات کنجاله سویا با اختلال مواجه شود بازار پروتئین تحت فشار خواهد بود.
چون این مواد غذای دام وطیور جایگاه مهمی در میان غذای حیوانات دارد و در میان کالا های بورس نیز قرار می

گیرد.
سویا دانه ای است که سر شار از مواد معدنی وغذای است به طوریکه می توان گفت پروتئین دانه سویا از هر دانه دیگری بیشتر است.
کارخانه کنجاله سویا داخلی شمال ایران به صورت بسیار فراوانی در صنعت

دام وطیور محصولاتش مورد استفاده قرارمیگیرد زیررا قیمت و کیفیت حرف اول را می زند.
امروزه می توان گفت سویا بیشتر از پنجاه درصد دانه های روغنی را به خود اختصاص داده است

این نشان دهنده اینکه کنجاله سویا ارزش غذای زیادی در صنعت دامی و طیور همچنین در کشاورزی دارد.
سویا حاوی پروتئین وچربی است که با حرارت وفشار به دست می آید اما باید این را از

یاد نبرد که حرارت زیاد به پرتئین موجود در آن را آسیب میرساند.
سویایی که روغن آن گرفته شده میزان پرتئین ،کربوهیدرات،مواد معدنی بالای دارد.
کنجاله سویا به دو صورت فشار واستفاده از گاز هگزان به دست می آید.