قیمت آنلاین

قیمت پودر چربی خوراک دام حیوانی

به نظر شما در تهیه و تولید پودر چربی آیا از چربی های حیوانی هم استفاده می شود؟ به چه منظور برای خوراک دام مصرف می گردد؟ قیمت فروش پودر چربی بر چه اساسی تعیین می شود؟

قیمت پودر چربی خوراک دام حیوانی

دامداری ها برای اینکه بتوانند انرژی لازم برای دام خود در شیردهی، تولید مثل و از این قبیل تامین نمایند، اغلب از خوراکی هایی که تاثیر مثبتی بر میزان انرژی دارند استفاده می کنند. یکی از این مواد که به همراه خوراک دام به گاو و گوساله داده می شود، پودر چربی نام دارد.

پودر چربی را می توان از انواع چربی های موجود گیاهی و حیوانی تهیه کرده و بهترین نوع آن، پودر چربی دارای 99% اسید چرب می باشد.

قیمت این خوراک دام انرژی زا، می تواند بر اساس میزان درصد اسید پالمیتیک موجود در ان متفاوت بوده و هرچه این درصد بیشتر باشد، تاثیر پودر چربی بیشتر بوده و این سبب می شود تا قیمت بیشتری برای فروش به خود اختصاص دهد.