قیمت آنلاین

تولید پودر چربی خوراک دام وارداتی

انواع پودر چربی مخصوص خوراک دام وارداتی در شرکت های تولید مواد خوراکی دامی تولید می گردد که مشتریان عمده آن دامداری های پرورش دهنده دام های شیرده می باشند.

تولید پودر چربی خوراک دام وارداتی

از جمله مواد وارداتی مورد نیاز برای دام های شیرده پودر چربی استاندارد می باشد که در کارخانه های تخصصی تولید شده و در شرکت های عرضه خوراک دام ارائه می شود. پودر چربی  با منشاء گیاهی و حیوانی از مقوی ترین موادی است که با قرار دادن آن در رژیم خوراکی دام های شیرده باعث افزایش اشتها آناه شده و در نتیجه سبب افزایش چربی موجود در شیر آنها می گردد.

تهیه پودر چربی خوراک دام

صنایع دام و دامداری های عمده پرورش گاو شیرده و پرواری جهت تهیه انواع پودرهای چربی می توانند از طریق شرکت های عمده توزیع معتبر و شناخته شده اقدام نمایند. از خدمات ارایه شده در مراکز توزیع عمده توزیع پودر چربی و خوراک دام حمل رایگان محصولات خریداری شده به مقصد می باشد.