قیمت آنلاین

واردات سویا دامی برزیل

واردات سویا دامی برزیل

سویا دامی و کنجاله و روغن  سویا به عنوان مشتقات این محصول از برزیل به بازار ایران واردات می شوند و توسط این بازرگانی مستقیما به صورت تناژ های خرد تری به فروش می رسند.

واردات سویا دامی برزیل

سویا و انواع دیگر مشتقات آن شامل کنجاله و روغن خام آن از کشور هایی چون برزیل، آرژانتین و آمریکا به ایران واردات می شوند و مقصد پهلو گیری کشتی های حاوی محموله در ایران، بندر امام می باشد که یک منبع بزرگ پخش کننده برای مصرف کننده داخلی ایران نیز محسوب می شود و بار های وارداتی معمولا به صورت خرده بار های فروشی مورد عرضه قرار می گیرند و به سراسر کشور پخش می شوند.

واردات سویا دامی

سویا های وارداتی از بندر امام را این بازرگانی با قیمت های کف بازار و متناسب با نوسانات بازار روز در ایران، مورد خرید و فروش قرار می دهد و در اختیار مشتریان قرار می دهد.