قیمت آنلاین

نرخ گلوتن گندم ذرت

نرخ فروش گلوتن های 60% و 80 درصد گندم و ذرت در ایران نسبت به قیمت های تمام شده این دو محصول برای کارخانجات تعیین می شود.

نرخ گلوتن گندم ذرت

کارخانجات تولید کننده گلوتن ذرت و گندم این دو محصول را با قیمت های روز خریداری نموده و برای استخراج فرآورده های مختلف شروع به انجام عملیات مربوطه به ترتیب مراحل خاص آن می کنند.

مسلما آنچه در این میان می تواند بر روی قیمت های فراورده ها تاثیر به سزایی داشته باشد، قیمت گندم و ذرت در ابتدای خرید می باشد که به عنوان مواد اولیه در این کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد.

هم اکنون گلوتن ذرت چینی نیز در کنار گلوتن های گندم و ذرت ایرانی به فروش می رسد و از استقبال بالایی همراه است.