قیمت آنلاین

فروش مکمل متیونین دگوسا طیور تهران

فروش مکمل متیونین دگوسا طیور تهران، در رده مکمل های غذایی انجام می شود.استفاده از مکمل های غذایی مورد نیاز در پرورش طیور می تواند عامل پیشگیری از بیماری ها شود.

مکمل پروتئین ساز متیونین، یکی از عوامل رشد بهتر پرندگان و طیور است. این ماده باید در فواصل زمانی ثابت استفاده شود تا تأثیر مورد نظر را داشته باشد. متیونین همچنین تأثیراتی نیز بر DNA بدن پرندگان دارد که امر می تواند به اصلاح نژاد آنها منجر گردد. واضح است که پرندگانی که از سلامت جسمی زیادی برخوردار هستند، محصولات گوشتی بهتری را تولید می کنند. فروش متیونین دگوسا تهران، از جمله موارد فروش متیونین دگوسا در بازارهای داخلی و حتی بازارهای خارج کشور محسوب می شود.