قیمت آنلاین

فروش متیونین دگوسا در تهران کرج

فروش متیونین دگوسا در تهران کرج

متیونین یکی از اسید آمینه ی هست که در جیره غدای دام ضروری است و برای رشد بدن دام مفید است. فروش متیونین دگوسا در تهران کرج به صورت عمده و خرده انجام می شود.

متیونین دگوسا تهران

متیونین یک پیش ساز اسید آمینه های گوگردی است و نبود آن در خوراک دام و طیور حیوان را ضعیف کند.
خوراک گیاهی متنند سویا ذرت و جو نظیر آن ها کمبود متیونین دارند و استفاده مداوم از آنها نمی تواند اسید آمینه های بدن حیوانات را تامیین کنند.
این کمبود ها را می توانید به وسیله میونین دگوسا برطرف کنید.
اسید آمینه ها نقش مهمی در فعالیت حیاتی دام و طیور ایجاد می کند.
این روز ها تامین اسید آمینه های ضروری بدن حیوان از اهمیت بالای برخوردار است.
این محصول امروزه بر حسب نیاز های طیور در آماده سازی خوراک طیور به کار می رود.

فروش متیونین دگوسا کرج

فروش متیونین دگوسا در تهران کرج به علت برطرف کردن نیاز های دامی و طیوری انجام می شود.
متیونین یک راه بسیار راحت برای تامین تمام پروتئین های مورد نیاز بدن طیور است.
متیونین در حذف چربی بدن مفید است و به گوشت سازی عضله سینه کمک می کند.
با افزایش متیونین به خوراک طیور شاهد افزایش وزنی بزرگ شدن سینه می شویم این برای مرغدار بسیار عالی است.
عالی است چون خوراک با جذب بیشتر بدن حیوان را سنگین تر می کند و سود زیاد تری به جا می گذارد.
متیونین بجز خوراک دام و طیور در خوراک آبزیان نیز استفاده می شود.