قیمت آنلاین

تهیه و توزیع انواع نهاده های دام و طیور

تهیه و توزیع انواع نهاده های دام و طیور و خوراک آماده و انواع کنسانتره و مکمل ها را می توانید از این شرکت به آسانی بیشتری تامین و تهیه نمایید.

تهیه و توزیع انواع نهاده های دام و طیور

اساس کار شرکت بازرگانی خوراک دام و طیور اریس، تهیه و توزیع انواع نیاز ها و احتیاجات نهاد های مختلف دامی و کارخانه های خوراک آماده و مرغدار ها و دامدار ها و سایر بخش های مرتبط می باشد.

شما نیز به ما بپیوندید.